kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
ติดต่อเรา - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4
540428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
300
438
2408
536112
7325
14319
540428

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-22 20:19

ข้อมูลเกี่ยวกับ ศปข.4

Post on 01 กุมภาพันธ์ 2560
by Osh4
ฮิต: 2870

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4

ตั้งอยู่ เลขที่ 423/1 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์ 042-243648  โทรสาร 042-243644

   เว็บไซต์ : http://osh4.labour.go.th

    facebook : https://goo.gl/ElXlI3

    facebookpage : https://goo.gl/L7vgDI

ID Line :  0818294893

       แผนที่่ตั้งhttp://1ab.in/77P

       ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 423/1 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000  โทรศัพท์ 042-243648  โทรสาร 042-243644

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความปเป็นธรรม

พันธกิจ

1.  กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.  กำกับ ดูแล  การคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

3.  ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  แรงงานสัมพันธ์  สวัสดิการแรงงาน  และมาตรฐานแรงงานไทย

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

ภารกิจหน้าที่

๑. ตรวจและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานเชิงเทคนิควิชาการ

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

๓. สอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานเบื้องต้น

๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานเชิงเทคนิคและวิชาการ

๕. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค และข้อมูลเชิงวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่

๖. รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและประสานการดำเนินคดีอาญา

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12 จังหวัน (ภาคอีสานตอนบน) ประกอบ ได้แก่

1. จังหวัด กาฬสินธุ์  2. จังหวัดขอนแก่น  3. จังหวัดนครพนม  4. จังหวัดสกลนคร  5. จังหวัดมุกดาหาร  6. จังหวัดบึงกาฬ 

7. จังหวัดหนองบัวลำภู  8. จังหวัดมหาสารคาม  9. จังหวัดหนองคาย  10. จังหวัดเลย  11. จังหวัดร้อยเอ็ด  12. จังหวัดอุดรธานี